Nestorisäätiö tukee saimaannorpan suojelua Mikä Nestorisäätiö on? Tukea ja tunnustusta Nestorin suojelualue Apurahojen hakeminen Ajankohtaista Nestorisäätiö Front page

Nestorisäätiö

c/o Arto Vilén, Lammintauksentie 5 82500 Kitee, puh. 0400 725 478, sähköposti: nestorisaatio(at)gmail.com

Valokuvat Miina Auttila,
Mari Laukkanen, Miia Tolvanen, Lassi Karivalo, piirros Daga Ulv

Arkisto Norppa-alueilla liikkujille

Nestorin suojelualue

Keskeiset suojelumääräykset


I Yleiset rajoitukset


Alueella on kielletty:

- rakennelmien ja laitteiden rakentaminen

- maa- ja kallioperän vahingoittaminen

- maihinnousu luodoille 15.12.-15.7.

- liikkuminen moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla
15.12.-30.4.

- kaikenlainen muu liikkuminen 50 metriä lähempänä luotoja sekä Vääräsaaren

luoteiskärkeä 15.12.-30.4. (kyseiset rajoitusalueet on merkitty liitekarttaan

tummanvihreällä rasterilla)

- tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen

- eläinten vahingoittaminen ja häiritseminen

- kalastaminen verkoilla, rysillä, katiskoilla ja kalatäkyisillä koukuilla

- samoin kaikenlainen muu toiminta, joka muuttaa haitallisesti alueen maisemakuvaa

tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseenII Sallitut toimenpiteet


Edellä olevien määräysten estämättä alueella sallitaan:

- kalastaminen mato-ongella, pilkillä ja läänikohtaisella vieheluvalla

- kalastaminen metallirakenteisilla katiskoilla, mikäli niissä on norppien

pääsyn estävä rakenne, kuten nielun rajoittimet

- minkkien ja supikoirien metsästäminen alueen omistajan luvalla

- Vääräsaaren, Tölkin ja Halmesaaren kiinteistönomistajien ympärivuotinen

liikkuminen kiinteistöilleen myös moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla

- Vääräsaaren, Tölkin ja Halmesaaren kiinteistöjen tarvitsemien laiturien ja

venepoijujen rakentaminen

- väylien ylläpito ja ympärivuotinen väyläliikenne

- merenkulun turvalaitteiden ylläpito

- yleiskaavassa varattujen uiton toimipaikkojen (LV-alueet) rakentaminen

ja käyttö avoveden aikana

- saimaannorppakannan laskentaan ja tutkimustoimintaan sekä suojelualueen

valvontaan liittyvä ympärivuotinen liikkuminen

Alueella saa – suojelumääräykset huomioon ottaen – ilman Nestorisäätiöltä erikseen hankittavaa lupaa kalastaa ongella, vieheellä sekä katiskalla, jossa on norpan pääsyä estävä rakenne, kuten nielunrajoittimet.