Nestorisäätiö tukee saimaannorpan suojelua Mikä Nestorisäätiö on? Tukea ja tunnustusta Nestorin suojelualue Apurahojen hakeminen Ajankohtaista Nestorisäätiö Front page

Nestorisäätiö

c/o Arto Vilén, Lammintauksentie 5 82500 Kitee, puhelin 0400 725 478 sähköposti arto.vilen(at)metsa.fi

Valokuvat Miina Auttila,
Mari Laukkanen, Miia Tolvanen, Lassi Karivalo, piirros Daga Ulv

Arkisto Norppa-alueilla liikkujille

Mikä Nestorisäätiö on?

Nestorisäätiön ensisijaisena tarkoituksena on edistää ja tukea saimaannorpan suojelutyötä norpan elinehtojen turvaamiseksi ja parantamiseksi sekä tukea siihen liittyvää tutkimustyötä. Säätiö voi tukea myös laatokannorpan suojelutyötä sekä muuta luonnonsuojelua edistävää toimintaa.


Säätiö tukee apurahoin sellaisia maa- ja vesialuehankintoja, rauhoitus-, valvonta-, tutkimus- ja muita toimenpiteitä, joilla pyritään erityisesti saimaannorpan elinehtojen turvaamiseen ja parantamiseen.

Säätiö harjoittaa ja tukee myös säätiön tarkoitusta toteuttavaa tiedotus- ja valistustoimintaa.

Apurahapäätökset tekee säätiön hallitus.

Nestorisäätiö on itsenäinen säätiö. Se tekee yhteistyötä mm. Metsähallituksen ja muiden saimaannorpan suojelua tukevien yhteisöjen kanssa.Säätiön hallinto kaudella 2018-2020

puheenjohtaja

FM Tuula Kurikka

varapuheenjohtaja

MH Seppo Manninen


DI Tatu Hinttula


Dr Arja Soramäki


MH Arto Vilén

Säätiön hallituksen asiamiehenä toimii Arto Vilén ja taloudenhoitajana Seppo Manninen.

Säätiön historia

Nestorisäätiön perustava kokous pidettiin Savonlinnassa toukokuun 20. päivänä 2000. Perustavassa kokouksessa olivat läsnä MH Arto Frey, MH Kari Pelkonen, MH Seppo Manninen ja MH Tapani Pirinen sekä FL Markku Vickholm,

FL Tero Sipilä ja VT Tuomas Hinttula.
Säätiö perustettiin MH Arto Freyn aloitteesta.  Frey myös sijoitti säätiöön sen peruspääomaksi osakesalkun, jonka arvo oli tuolloin 4,2 miljoonaa markkaa eli noin 700 000 euroa. Vuonna 2017 Arto Frey lahjoitti säätiölle yli neljän miljoonan euron lisäpääoman.Säätiön logo